Pedagogische visie kinderdagverblijf

Afbeelding boven

Onze visie is het bieden van kleinschalige professionele opvang in een huiselijke sfeer waarin organisatie en ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk betrokken zijn en er een fijne werkomgeving ontstaat voor onze pedagogisch medewerksters. Wanneer dit in balans is, ouders tevreden zijn en onze pedagogisch medewerksters blij naar hun werk komen, creëren wij de veilige, vertrouwde huiselijke omgeving waarin wij de kinderen willen opvangen en hun een veilig tweede “thuis” geven.
 

Pedagogische beleidsplan

Afbeelding 2

Ouders geven het allerbelangrijkste in hun leven voor een (aantal) dag(en) in de week uit handen. Dan is het natuurlijk van groot belang dat er goed en liefdevol voor hun kindje wordt gezorgd. De pedagogisch medewerksters van Casa Capretti zorgen ervoor dat de kinderen zich snel thuis voelen en zich kunnen ontspannen. Op deze manier hoeven de ouder(s)/verzorger(s) zich geen zorgen te maken over het welzijn van hun kind(eren). Wij hanteren een wenperiode voorafgaand aan de opvang. Zie ook EMOTIONELE VEILIGHEID EN GEBORGENHEID. Wanneer kinderen overgaan naar de volgende stamgroep zal dit ook geleidelijk gaan. Bijvoorbeeld eerst op de nieuwe groep mee-eten of daar een activiteit doen. De vaste leidster van de huidige stamgroep kan meestal even mee met het kind. De kinderen spelen vaak gezamenlijk buiten en ook hanteren wij een open deuren beleid. Dit houdt in dat de kinderen vrij zijn om naar de andere groep te gaan. Op deze manier ontstaat voor het kind de gelegenheid om kinderen en de omgeving van de andere stamgroep te leren kennen. Hierbij zorgen wij er natuurlijk voor dat het BKR (Beroepskracht Ratio) niet overschreden wordt. Casa Capretti is kleinschalig en heeft maar twee stamgroepen die in de ochtend tot 9:00 en in de avond na 17:00 vaak samenvoegen zodat de kinderen ook bekend zijn met alle leidsters.
De twee stamgroepen zijn;

-      De paarse groep, met leeftijden van 0 tot 2 jaar. Maximaal 9 kinderen
-      De blauwe groep, met leeftijden van 1,5 tot 4 jaar. Maximaal 15 kinderen
 
Wij proberen de slaaprituelen van thuis zoveel mogelijk na te bootsen. Het is voor uw kind ook van belang dat het zijn of haar knuffel, speen of iets dergelijks van huis meekrijgt. Op het planbord in de entree staan de namen van de kinderen en van de leidsters die er die dag aanwezig zijn, zodat ouders weten wie er die dag bij hun kind op de groep staan. De leidsters werken op vaste dagen op een vaste groep, maar bij ziekte en/of verlof van een leidster zijn er soms wijzigingen. Ieder kind heeft een stamgroep waar hij/zij gedurende de dag verblijft. De kinderen verlaten de stamgroep wanneer zij deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals: buiten spelen, een geplande activiteit met de ouderen (in de woning, tuinkamer of buiten), wanneer zij met de bolderkar op stap gaan, uiteraard met schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), of wanneer zij bijvoorbeeld even bij hun kleine broer of zusje op visite willen op de paarse groep. Het kan in vakantietijd voorkomen dat de groepen samenvoegen. Ieder kind maakt maximaal van twee stamgroep-ruimtes gebruik gedurende een week. Wanneer een kind voor het bereiken van de overgangsleeftijd naar een andere groep gaat, of om andere reden een overeengekomen periode in een andere stamgroep verblijft is dit met schriftelijke toestemming vooraf van de ouder(s)/verzorger(s).
 
Wij bieden de kinderen structuur en duidelijkheid. Door middel van een vast dagritme en het stellen van duidelijke grenzen weten de kinderen waar zij aan toe zijn. Zij kunnen zichzelf dan in alle rust persoonlijk ontwikkelen in een stimulerende en uitdagende omgeving. Door het aanbieden van speelhoeken, een kiesbord, thema’s, een liedjesmand, en leeftijdsgericht werken krijgen de kinderen voldoende uitdaging.

Bij een verantwoorde dagopvang horen pedagogische vaardigheden waarbij wij zorg dragen voor;

- De emotionele veiligheid en geborgenheid van het kind
- Het bevorderen van persoonlijke competenties zodat kinderen leren zelfstandig te functioneren in een veranderde omgeving
- Het bevorderen van sociale competenties zodat kinderen leren zelfstandig relaties op te bouwen en te onderhouden
- Het bevorderen van socialisatie zodat kinderen respectvol kunnen omgaan met anderen en actief kunnen participeren in de maatschappij


EMOTIONELE VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

Allereerst bieden wij de kinderen fysieke en emotionele veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich snel thuis voelen, zodat zij in alle rust kunnen ontdekken en ontwikkelen in hun eigen tempo. Om het gevoel van fysieke en emotionele veiligheid en geborgenheid te creëren zal de wenperiode van een kindje bij Casa Capretti ook in stappen gaan. De eerste keer dat uw kindje bij ons komt zal dat voor 2 uurtjes zijn, de tweede keer brengt u uw kindje voor een dagdeel en de derde keer (eerste contractdag) zal uw kindje de hele dag bij ons doorbrengen. U kunt ons ook altijd bellen gedurende de dag om te informeren hoe het met uw kindje gaat.

Doordat Casa Capretti kleinschalig is en zoveel mogelijk met vaste leidsters werkt, zal er snel een vertrouwensband ontstaan tussen kind en leidster waardoor het kind zich veilig zal voelen om op ontdekking te gaan. Door deze vertrouwensband zal het voor de leidster ook heel vanzelfsprekend zijn om uw kind sensitieve respons te geven wanner het daar behoefte aan heeft. De leidster zal weten hoe de gemoedstoestand van uw kind is en daar feilloos op kunnen inspelen. Zij zullen weten of uw kind zich terugtrekt omdat hij/zij gewoon even rustig wil spelen of omdat hij/zij verdrietig is omdat hij/zij bijvoorbeeld niet met een ander kindje mee mag spelen.

Respect tonen voor de autonomie van het kind is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat een kind het idee krijgt dat het mag zijn wie het is, en dat die leidster keuze gerespecteerd wordt. Hierdoor groeit het vertrouwen van een kind in zichzelf en in de mensen om hen heen. De leidster zal eigenlijk in iedere situatie zich moeten afvragen: Kan het kind dit alleen of heeft hij/zij mijn hulp nodig? Als een kind bijvoorbeeld zijn sokken zelf probeert aan te doen en het lukt niet meteen, zeggen wij bijvoorbeeld: “Goed zo, je sok zit al om je tenen, probeer hem nu maar verder omhoog te trekken”. Als een kind het dan lukt om die sokken aan te krijgen, dan is het trots op zijn prestatie. Als het niet lukt kun je een kind ook altijd aanbieden om het een beetje te helpen door bijvoorbeeld samen de sok omhoog te trekken.

Wij benoemen ook altijd wat we gaan doen en kijken een kind daarbij aan. Wanneer je een baby gaat verschonen, pakken wij het kind nooit zomaar op want als een kind jou niet ziet aankomen schrikt het ontzettend, je zal zelf maar zo ineens zonder aankondiging opgetild worden! Dan schrik je ook verschrikkelijk. Daarom maken wij eerst contact met het kind, kijken het kind aan, als het kind jou ook ziet vertel je rustig dat je het kind op gaat tillen om naar de commode te brengen zodat het dat verschoond gaat worden. Wel zo fijn voor een kind om te weten wat of dat er wat gaat gebeuren.

Wij zijn van mening dat je door structuur en grenzen stellen van kinderen leuke mensen maakt. Het biedt kinderen ook veel rust als ze duidelijk weten wat er wel en niet mag. Dit voorkomt een heleboel strijd tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind. Strijd hoort er zo nu en dan bij, maar niet als het gaat om het krijgen van nog een koekje. Als het kind weet dat het ’s middags bij het drinken een koekje krijgt dan is dat heel duidelijk. Wanneer het kind zo een strijd niet hoeft aan te gaan kan het zich concentreren op andere dingen zoals; De kleur van mijn beker is…

Wij bieden structuur door een vaste dagindeling en werken met de methode en thema’s van Uk en Puk. Het biedt de kinderen een veilig gevoel als ze weten wat ze na het fruit eten gaan en doen, en dat ze worden opgehaald na het eten van de broodmaaltijd.

ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN IN VERANDERENDE OMGEVING

Door de groep ruim en overzichtelijk te houden worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling, leren ze op hun beurt te wachten, samen te spelen en te delen. Door bijvoorbeeld alle stoeltjes achter elkaar zetten en zo een trein maken waar alle kinderen dan in kunnen stappen. Daarnaast kunnen kinderen met verschillende spelmaterialen ontdekken wat ze hier mee kunnen doen. Bijvoorbeeld blokken stapelen op kleur of vorm, waarbij ze hun motorische vaardigheden oefenen; De blokken stapelen zonder om te vallen, maar ook cognitief; Welke vorm is hetzelfde? Creatief; Welke kleur vind ik mooi staan bij elkaar? En taalvaardig door de kleuren te benoemen. Door voor te lezen aan kinderen, liedjes te zingen en veel praten en uitleggen stimuleer je hun taalvaardigheden optimaal.

ZELFSTANDIG RELATIES OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN

Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed dat ze in aanraking komen met leeftijdsgenootjes. Zo kunnen ze oefenen om met elkaar om te gaan, samen te spelen en samen te delen, voor zichzelf op te komen en aardig voor een ander te zijn. Kinderen doen positieve en negatieve ervaringen op wanneer zij in aanraking komen met elkaar. Het is dan ook nodig dan de interacties goed begeleid worden door de leidster. Wanneer de kinderen negatieve interactie met elkaar hebben, benoemen wij zoveel mogelijk de gevoelens van de betrokken kinderen. Als een kind een stuk speelgoed van een ander kind afpakt kun je zeggen: Afpakken mag toch niet, dat vind jij ook niet leuk, maar als je hem nu terug geeft ben ik heel trots op jou!” en dan “Dat heb je goed gedaan, dat is erg lief van jou dat je die auto teruggeeft!” Vervolgens kun je zeggen: “Ik begrijp dat jij ook graag met deze auto wilt spelen! Zullen we samen gaan vragen of het kindje jou de auto geeft als hij er klaar mee is?”. Wij begeleiden en reageren niet alleen bij negatieve interacties maar ook bij positieve interacties. Wanneer kinderen fijn samen spelen benoemen wij dat en geven de kinderen dan een compliment “Wat zijn jullie gezellig met elkaar aan het spelen” Door positieve reacties ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, sociale competenties en inlevingsvermogen, hierdoor zijn ze beter in staat om zelfstandig relaties op te bouwen en te onderhouden.

RESPECTVOL OMGAAN MET ANDEREN EN ACTIEVE PARTICIPATIE IN DE MAATSCHAPPIJ

Wij hebben als pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie voor kinderen, net als iedere ouder en opvoeder. Wij geven dan ook zelf het goede voorbeeld met bijbehorende normen en waarden: zoals respect voor andere mensen, voor dieren en de natuur. Wij laten zien dat wij elkaar helpen en elkaar niet uitlachen, niet schreeuwen of schelden, speelgoed netjes opruimen en een ander geen pijn doen. Dit alles draagt bij socialisatie en de gewetensontwikkeling van kinderen. Een heel eenvoudig voorbeeld is beleefd dankjewel of alsjeblieft te zeggen wanneer je iets geeft of iets ontvangt.


VIEROGENPRINCIPE

Wij zijn kleinschalig en hanteren een opendeurenbeleid, de tussendeur in de keukens tussen de paarse en de blauwe groep staat bijna altijd open, zeker wanneer er maar een leidster op de groep aanwezig is. Zo kunnen de leidsters elkaar horen en zien, en kunnen zij zo nodig vragen elkaar te helpen. Ook door het raam in de hal kunnen de kinderen en de leidsters elkaar zien en horen. Een van de houders is ook vaak aanwezig en begeleiden en ondersteunen daar waar nodig is. Alle groepsruimtes en slaapkamers zijn voorzien van camera’s. Deze camerabeelden zijn door de houders te zien op de pc, laptop, iPad en mobiele telefoon. Hiermee kunnen zij dus ook vanuit een andere locatie mee kijken en luisteren. Ook beschikken beide slaapkamers over een babyfoon met camera.
Ook op de BSO waar ook de peuterspeelzaal is hangen ook camera's.

DRIE-UURSREGELING

Minimaal de helft van het aantal vereiste beroepskrachten zullen aanwezig zijn wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskrachtratio. Het kan dus voorkomen dat er maar één beroepskracht aanwezig is. Dit zal voornamelijk zijn:
tussen 7:00 en 7:30 uur wanneer de eerste kinderen gebracht kunnen worden,
tussen 18:30 en 19:00 uur wanneer (bijna) alle kinderen gehaald zijn.
Tussen 12:30 en 14:00 uur, houden de beroepskrachten een half uur pauze, afhankelijk van hoe laat de kinderen slapen. Een beroepskracht zit bij de kinderen van de blauwe groep tot ze slapen en zal daarna aan de pauze beginnen. De andere beroepskracht is met de kinderen die wakker zijn op de groep. Deze beroepskracht wordt overgenomen door haar collega wanneer deze klaar is met haar pauze. 
Op de paarse groep neemt de eerste beroepskracht ook pauze wanneer de kinderen die 's middags naar bed gaan slapen en als deze beroepskracht klaar is met haar pauze zal zij haar collega ook gaan aflossen.
Tussen 7:30 en 12:30 uur en tussen 14:30 3n 17:30 wordt er niet van het beroepskrachtratio afgeweken.

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. Wij zijn opgenomen in het gemeentelijk register van kindercentra die aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. In de Wet Kinderopvang vindt u alle regels die zijn gesteld voor het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.

De volledige versie van onze pedagogische visie en beleidsplan is in te zien in onze vestiging.