Informatie over de oudercommissie

Sinds februari 2013 is de oudercommissie van Casa Capretti opgezet. Oudercommissies zijn van essentieel belang voor het handhaven van de kwaliteit van de opvang.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kinderdagverblijf gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie onder andere advies uitbrengen over:
  • voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • voedingsaangelegenheden
  • algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
  • het aanwijzen van leden van de klachtencommissie
  • de wijziging van de prijs van de kinderopvang

BoinK

De oudercommissie is lid van BoinK. Dit is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Dit doen zij o.a. door middel van een telefonisch spreekuur, digitale informatie, website, magazine, brochures, voorlichtingsavonden en cursussen.

Voor verdere informatie zie: http://www.boink.info

Jaarverslag