Intern klachtreglement

Afbeelding
Kinderopvang Casa Capretti B.V. heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Klik hier om het intern klachtreglement te downloaden.